Pressrum

Newsec förvärvar danska DATEA

För DATEA ger det ökade möjligheter att växa i nya riktningar, arbeta med internationella investerare och få tillgång till ett större nätverk av kunder.

"Just nu är det rätt tidpunkt för DATEA att byta ägare, både ur ett marknads- och affärsstrategiskt perspektiv. Vi erhöll in ett antal bud på samma nivå, men för oss, som också är en av DATEAs största kunder, var det viktigt att hitta en ny ägare med ett långsiktigt engagemang för företaget och gedigen branschkännedom. Vi har alltid betonat vikten av att fokusera på medarbetare och kunder och ser samma prioriteringar hos Newsec", säger Boris Nørgaard Kjeldsen, vd DADES.

Tillsammans med DATEA får Newsec cirka 1400 medarbetare, omkring 370 miljarder kronor i underliggande förvaltningsvärden. Newsec tecknar dessutom varje år leasingavtal motsvarande cirka 600 000 kvm, hanterar transaktioner på över 30 miljarder kronor och genomför fastighetsvärderingar med ett underliggande fastighetsvärde om mer än 1000 miljarder kronor.

"Som the Full Service Property House i norra Europa har det bara varit en tidsfråga innan vi skulle gå in på den danska marknaden med vårt erbjudande inom fastighetsförvaltning. Att få välkomna DATEAs medarbetare och kunder till vårt team känns särskilt bra eftersom vi har följt dem under många år och sett det framgångsrika arbete de har gjort och fortfarande gör. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem och att lära av varandra", säger Björn Lindeborg, chef Newsec Property Asset Management.

Framöver kommer förvaltningstjänster erbjudas i Danmark under Newsecs varumärke som Newsec Datea och Flemming B. Engelhardt kommer att vara chef för verksamheten.

"Det känns väldigt spännande att bli en del av Newsec. Jag tycker att det här är rätt val för oss just nu och möjliggör ytterligare expansion samtidigt som vi håller oss relevanta både för medarbetare och kunder”, säger Flemming B. Engelhardt, chef DATEA.

Newsec är idag norra Europas ledande företag inom fastighetsförvaltning samt –rådgivning och investerar ständigt i ny teknik för att kunna ligga före konkurrenter och erbjuda de bästa lösningarna på respektive lokal marknad. DATEA har en stark position som leverantör till bostadsrättsföreningar varifrån man idag härrör cirka 20 % av intäkterna och cirka 1000 kunder. Newsec Datea kommer fortsatt bygga sin position gentemot fastighetsinvesterare och föreningar.

Newsec i Danmark

Rådgivningstjänster i Danmark kommer fortsatt att erbjudas av Newsec Egeskov & Lindquist och det finns inga förändringar i ägarstrukturen eller ledningsgruppen för den verksamheten som ett resultat av Newsecs förvärv av DATEA. De två organisationerna kommer att arbeta sida vid sida.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Communication Manager