Pressrum

Newsec Property Outlook Autumn 2019: vad är framtidsutsikten för handelsfastigheter?

2019 är första året på länge då hyrorna går nedåt för detaljhandeln som helhet, minus tre procent. Externhandelsområden går allra bäst med en hyrestillväxt om fyra procent. Köpcentrum och butiker i gatulägen har en negativ hyresutveckling om minus en procent respektive minus fem.

”Jag är inte oroad över detaljhandelns framtid utan tror snarare att vi har en mycket spännande utveckling inom segmentet framför oss. Det kommer att ställas allt högre krav på de som arbetar med handelsfastigheter men många möjligheter kommer att presentera sig för den som har rätt kunskap och är villig att ta tillfället i akt”, säger Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Genom att klassificera handelsfastigheter som köpcentrum, externhandelsområde eller centralt belägna butiker i gatuplan och därefter bedöma geografisk placering, upptagningsområde och attraktivitet kan Newsecs experter konstatera att det finns tre olika kvaliteter på handelsfastigheter: bra, mellan och dålig inom respektive typ.

Bland handelsfastigheterna med bäst kvalitet går det bra för alla de olika typerna av handel, det vill säga såväl butiker i gatuläge som externhandelsområden och köpcentrum. Under 2019 har hyrorna i den här kategorin haft en tillväxt om fem procent, vilket är den starkaste ökningen på länge. Externhandelsområden går klart bäst, med en hyrestillväxt om åtta procent.

De handelsfastigheter som håller sämst kvalitet har en negativ hyresutveckling under 2019, minus åtta procent. Alla typer av handelsfastigheter inom den här kategorin går dessutom dåligt, allra värst är det för köpcentrum som är ned elva procent, men även butiker i gatulägen går dåligt med minus tio procent. Gatubutiker i de bra lägena går fortsatt bra, fyra procent, men på mindre orter och i mindre attraktiva lägen kommer det troligen att ske en konvertering mot exempelvis kontor istället.

Läs hela Newsec Property Outlook på newsec.se/npo

Om rapporten
Sedan 2001 utkommer Newsec Property Outlook två gånger per år. En översiktlig och kostnadsfri rapport som beskriver och prognostiserar fastighetsmarknaden i norra Europa, med fokus på Norden och Baltikum. Nationalekonomen Klas Eklund ger även sin bild av det makroekonomiska läget i Sverige och globalt. Rapporten har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory
Max Barclay Head of Newsec Advisory