Pressrum

Newsec Property Outlook: Fastighetsbranschen är långsiktig och lokal

Max Barclay, vice Koncernchef Newsec.

Newsec Property Outlook, den återkommande fastighetsrapporten sammanfattar 2022 som ett av de kanske mest turbulenta åren i den nordiska och baltiska fastighetsmarknadens historia. Året började starkt och trots avmattning under andra halvåret, med investerare som blev något mer avvaktande, visade sig fastighets- och transaktionsmarknaderna vara relativt stabila. Sammantaget påminner det oss om tidigare år, förutom rekordåret 2021.

Nordens största fastighetskonsult, Newsec, ger en överblick och perspektiv på makroekonomiska trender och fastighetsbranschens utveckling. Den här utgåvan fokuserar bland annat på internationella investerares inverkan på den lokala marknaden.

Att observera hur internationella investerare resonerar är alltid relevant, inte minst för att nordiska och baltiska investerare agerar utifrån antaganden om globalt investeringsbeteende. Men i slutändan förblir marknaderna väldigt inhemska och inte så påverkade av utländska investerare som ofta påstås. Det innebär att fokus kan riktas mot inhemska investerare som, enligt Newsec, kommer att fortsätta att driva marknaderna 2023.

"Newsecs syn på framtiden är att bibehållet, eller ökat, fastighetsvärde uppnås genom konsekvent och långsiktigt fokus, där åtgärder drivs långsiktigt och med ett öga på verkliga, varaktiga investeringar. Fördjupad kunskap om hyresgästbehov, rörelse på den lokala marknaden och förmågan att anpassa tillgångar, såsom fastigheter och lokaler, på ett effektivt sätt kommer att vara avgörande för fortsatt framgång. Genuin förvaltning och utveckling driven av lokal kunskap, erfarenhet och framför allt förmågan att förstå marknadens behov kommer att vara väsentligt framöver när låga räntor, hög tillgång till kapital och sjunkande direktavkastningskrav inte längre är drivkrafter”, säger Max Barclay, vice Koncernchef Newsec.

Newsecs slutsats är att det fortsatt är relevant att ha ett brett nätverk av investerare, men det har mycket mindre betydelse hur de stora globala aktörerna agerar än vi föreställer oss. Icke-nordiska och icke-baltiska investerare kommer att fortsätta att ha en närvaro på de nationella marknaderna, ofta på köpsidan av större affärer, enligt Newsec är det osannolikt att internationella investerare kommer att driva transaktionsmarknaden under det kommande året. I slutändan är de flesta köp och försäljningar lokala.

Läs hela Newsec Property Outlook på newsec.se/npo

Om rapporten
Sedan 2001 utkommer Newsec Property Outlook två gånger per år. En översiktlig och kostnadsfri rapport som beskriver och prognostiserar fastighetsmarknaden i norra Europa, med fokus på Norden och Baltikum. Nationalekonomen Klas Eklund ger även sin bild av det makroekonomiska läget i Sverige och globalt. Rapporten har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare

< Tillbaka

Kontakt

Elin Edelström Press and Public Relations Director, Newsec
Max Barclay Deputy CEO at Newsec