Pressrum

Newsec Property Outlook: Fortsatt bra tryck på fastighetsmarknaden

Fastighetsmarknaden såväl i Sverige som i övriga nordiska länder möter helt andra omständigheter än de senaste tjugo åren med stigande räntor, hög inflation, ökade avkastningskrav och skenande energikostnader. Trots detta är det fortsatt bra tryck på den kommersiella fastighetsmarknaden i Sverige och 2022 förväntas bli det näst starkaste transaktionsåret hittills. Samtidigt har hållbarhetsfrågan kommit till en punkt där den är avgörande för fastighetsbranschens och klimatets framtid.

Det framgår av den senaste utgåvan av den halvårsvisa fastighetsrapporten - Newsec Property Outlook – i vilken Nordens största fastighetskonsult Newsec ger en översikt och uppfattning om makroekonomiska tendenser och fastighetsbranschens utveckling.

I rapporten konstateras att Europa har påverkats av flera negativa omvärldshändelser under året, med kriget i Ukraina som den viktigaste. Det makroekonomiska läget har i sin tur förvärrats och centralbankerna har gått från lättnader till åtstramningar. Många analytiker varnar för att en recession är i antågande.

Utsikterna för fastighetsmarknaden har, enligt Newsec, mörknat något i takt med de försämrade förutsättningar för makroekonomin. Marknaden har svalnat sedan rekordåret 2021 och prognoser pekar på något fallande transaktionsvolymer och stigande avkastning.

”Vi ser definitivt ett skifte där fastighetsmarknaden möter en helt förändrad finansmarknad. Trots det är det fortsatt bra tryck i marknaden och vi räknar med att det kommer att göras kommersiella fastighetsaffärer för runt 250 miljarder kronor i Sverige i år, vilket gör 2022 till det näst starkaste transaktionsåret hittills”, säger Max Barclay, Nordenchef på Newsecs rådgivningsverksamhet.

Förklaringen till att det görs mycket fastighetsaffärer trots ökade avkastningskrav är, enligt Barclay, att det efter tjugo år i lågräntemiljö fortfarande görs affärer på goda nivåer för säljarna, samtidigt som det finns mycket kapital på marknaden som söker avkastning.

Newsec har i höstens Outlook även noggrant tittat på hur kraven på hållbarhet påverkar utveckling och förvaltning av fastigheter, samt fastigheters påverkan på samhällets hållbarhet. Fastigheter står för närvarande för nära 40 procent av de globala koldioxidutsläppen, men trots det ligger energiförbrukningen för fastigheter på samma nivåer från år till år.

“Det betyder att vår livstids största utmaning utgör en stor möjlighet för fastighetsbranschen. En minskad energiförbrukning är med rådande energipriser nödvändig såväl för fastigheters ekonomi som klimatet. Den nuvarande situationen med osäker energiförsörjning och höga energipriser tydliggör att det brådskar”, säger Max Barclay.

Det är därför, enligt Newsec, avgörande för framtiden både för branschen och klimatet att fastighetsägare blir föregångare inom ESG. Det handlar främst om energieffektivisering bland annat genom digitalisering då över 99 procent av alla utsläpp som fastighetssektorn står för kommer från befintliga byggnader. Fastighetsägare behöver fortsätta att implementera teknik såsom AI som effektivt och korrekt kan mäta och samla in relevant data för att optimera inomhusklimat, utnyttjandegrad, rörelser och användningsmönster för olika utrymmen.

Läs hela Newsec Property Outlook på newsec.se/npo

Om rapporten
Sedan 2001 utkommer Newsec Property Outlook två gånger per år. En översiktlig och kostnadsfri rapport som beskriver och prognostiserar fastighetsmarknaden i norra Europa, med fokus på Norden och Baltikum. Nationalekonomen Klas Eklund ger även sin bild av det makroekonomiska läget i Sverige och globalt. Rapporten har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare

< Tillbaka

Kontakt

Elin Edelström Head of Marketing & Communications, Sweden
Max Barclay Head of Newsec Advisory