Pressrum

Newsec Property Outlook: fortsatt stor potential inom logistik

Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec identifierat ett antal nyckelinsikter om den svenska och nordiska marknaden för industrifastigheter. Newsec kan konstatera att det råder brist på moderna logistikytor i Norden och att det starka intresset från internationella aktörer fortsätter att pressa ner direktavkastningskraven.

Trots den ökade efterfrågan från investerare finns det fortfarande ett stort underutbud av modern logistik som möter dagens krav i Norden. Kombinationen av att det inte byggs på spekulation, eftersom många aktörer har som krav att en stor del av utrymmet ska vara uthyrt innan ett projekt påbörjas, och strikta planbegränsningar har resulterat i att utbudet hållits nere i förhållande till resten av Europa. Samtidigt finns det en enorm potential och stort intresse för segmentet bland investerarkollektivet.

”Logistik är den mest gränslösa tillgångsklassen och eftersom Norden är den tredje största marknaden i Europa, efter Storbritannien och Tyskland, skapar det stora möjligheter för investerare som är aktiva i regionen. I nya Newsec Property Outlook kan vi bland annat konstatera att det har utvecklats betydligt färre logistikbyggnader i Norden jämfört med övriga Europa, även sett till per capita”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Enbart i Sverige utvecklas 800 000 kvadratmeter nya logistikfastigheter 2021, vilket är lika mycket som i Storbritannien. Även om det sker en rekordstor andel nyproduktion under året kommer det att ta tid innan logistikstocken uppdateras med mer specialiserade samt hållbara lösningar och därför matchas inte den ökade efterfrågan.

”Att behovet försätter att öka är tydligt drivet av de trender som pågår i vårt samhälle och den utveckling som sker inom e-handel, last-mile leveranser och digitalisering” säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Från januari till och med september i år har industri, logistik och lager utgjort 16 procent av den totala transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden. Det motsvarar över 30 miljarder kronor i transaktionsvolym och innebär att segmentet nu är tredje störst total sett. Skillnaden i direktavkastningskrav mellan kontor och logistik har krympt från 200 punkter för fem år sedan till under 100 punkter idag och kommer dessutom att fortsätta krympa.

”2021 kommer att bli det starkaste året för transaktionsmarknaden i Norden hittills, delvis drivet av de starka investeringarna i logistiksegmentet. Newsecs data visar att industrifastigheter är det överlägset mest populära segmentet bland utländska investerare på den nordiska marknaden. De internationella investerarna står för mer än hälften, 61 procent, av transaktionsvolymen inom industrifastigheter”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Noterbart för industrisegmentet är den stora bredden bland köparna. Det är framförallt tyska och amerikanska aktörer som uppvisar det största intresset men även exempelvis nordiskt, kanadensiskt, kinesiskt och brittiskt kapital har varit aktivt under året på den svenska logistikmarknaden. Newsec kan även konstatera att investeringspreferenserna skiljer sig åt mellan inhemska och utländska aktörer. De svenska investerarna söker sig framförallt till mindre enheter och lätt industri snarare än stora logistikobjekt, vilket är mest eftertraktat bland de internationella aktörerna.

Läs hela Newsec Property Outlook på newsec.se/npo

Om rapporten
Sedan 2001 utkommer Newsec Property Outlook två gånger per år. En översiktlig och kostnadsfri rapport som beskriver och prognostiserar fastighetsmarknaden i norra Europa, med fokus på Norden och Baltikum. Nationalekonomen Klas Eklund ger även sin bild av det makroekonomiska läget i Sverige och globalt. Rapporten har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory
Max Barclay Head of Newsec Advisory