Pressrum

Newsec Property Outlook: Ingen kontorsdöd i sikte

Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook har Newsec identifierat ett antal nyckelinsikter om den svenska och nordiska kontorsmarknaden. Newsec kan konstatera att trender inom flexibilitet och effektivitet, hållbarhet samt geografiskt läge kommer att prägla marknaden framåt.

I genomsnitt har en kontorsarbetande person i Norden tillgång till 18 kvadratmeter på sin arbetsplats, en siffra som är närmare tio kvadratmeter per person för moderna kontor. En tydlig trend är att kontoren går från en traditionell arbetsplats till mer av en mötesplats och lokalerna behöver bli effektivare och flexiblare för att facillitera detta, genom bland annat fler ytor som är anpassade för olika typer av möten.

”Vår bedömning är att genomsnittspersonen kommer fortsätta att arbeta från kontoret åtminstone tre till fyra dagar i veckan efter pandemin. Ryktet om en annalkande kontorsdöd är således kraftigt överdrivet, snarare kommer det bli en ännu viktigare konkurrensfaktor för företag att ha rätt kontor på rätt plats”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet och fortsätter ”det finns en fortsatt god aptit för kontor inom investerarkollektivet, men skillnaden mellan de produkter som anses mest och minst attraktiva inom segmentet kommer fortsätta att öka”.

En annan trend som dessutom har förstärkts av pandemin är den ökade inflyttningen till regionstäder runtom i Norden. Newsec kan konstatera att det har byggts väsentligt färre kontor i de nordiska regionstäderna jämfört med dess huvudstäder – även sett till per capita nivåer.

”Vi ser definitivt en outnyttjad potential i regionstäderna. Det finns en stor efterfrågan och marknadshyrorna är 10–15 procent högre för nyproducerade kontorslokaler här jämfört med det befintliga beståndet”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

90 procent av de kommande kontorsprojekten i de nordiska huvudstäderna kommer att få internationella certifieringar, varav BREEAM utgör den vanligaste och står för 64 procent. Hälsocertifieringen WELL som endast utgör fyra procent idag har stor potential att växa framöver. I regionstäderna kommer endast 70 procent av de blivande kontorslokalerna att certifieras och här är det olika nationella certifieringar som är mer vanligt förekommande, exempelvis Miljöbyggnad.

”Vi ser tydligt att kraven på hållbarhet i fastighetsbranschen fortsätter att öka och inom kontorssegmentet har det blivit en hygienfaktor för investerarna. I princip alla nyproducerade kontor i de större nordiska städerna är miljöcertifierade och 62 procent av de noterade bolagen har redan satt upp ramverk för grön finansiering”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Newsec kan även konstatera att idag ägs mer än hälften av den befintliga kontorsstocken i de nordiska huvudstädernas CBD-områden av långsiktiga ägare som inte avser att sälja inom en överskådlig framtid. Störst andel långsiktigt ägande finns i Oslo, 67 procent, och lägst i Stockholm, 47 procent. I takt med att institutionella investerare fortsätter att öka sin allokering av kapital till fastigheter, från omkring 12 procent i dag till närmare 20 procent år 2030, kommer ännu mer av kontorsstocken att bli otillgänglig på marknaden.

Läs hela Newsec Property Outlook på newsec.se/npo

Om rapporten
Sedan 2001 utkommer Newsec Property Outlook två gånger per år. En översiktlig och kostnadsfri rapport som beskriver och prognostiserar fastighetsmarknaden i norra Europa, med fokus på Norden och Baltikum. Nationalekonomen Klas Eklund ger även sin bild av det makroekonomiska läget i Sverige och globalt. Rapporten har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory
Max Barclay Head of Newsec Advisory