Pressrum

Newsec Property Outlook Spring 2019: (co)working 9 to 5 – is that the new way to make a living?

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook konstaterar Newsec att kvadratmeterytan för co-working i Norden och Baltikum har vuxit med 36 procent på ett år (2017-2018). Det är en stark tillväxt som kommer att fortsätta med ytterligare 24 procent det kommande året (2018-2019). Co-working som andel av den totala kontorsstocken kommer också att fortsätta växa, från 1,5 procent 2017 till omkring 2,5 procent under 2019.

En stor andel av de största uthyrningarna i alla nordiska och baltiska länder under det gångna året är relaterade till co-working. Stockholm har överlägset störst utbud av co-working och med sina 70 lokaler har staden ungefär dubbelt så många som andraplaceringen Köpenhamn.

”Delningsekonomin är den stora drivkraften för innovation inom fastighetsbranschen och just nu är co-working ordet på allas läppar. Jag välkomnar utvecklingen och tror att hela branschen har mycket att vinna på att hitta kreativa sätt att arbeta tillsammans och förnya affärsmodellen. Men jag vill samtidigt passa på att lyfta ett varningens finger och betona vikten av lönsamhet och hållbara affärsmodeller. Jag är övertygad om att delningsekonomi som fenomen är här för att stanna, men det kommer inte att vara för alla”, säger Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Är co-working endast för unga personer på tech-startups?I motsats till den utbredda uppfattningen är endast 19 procent av de som sitter på co-workingplatser i Norden och Baltikum frilansare/enmansföretag. Merparten, 65 procent, består av mindre företag på två till tio personer.16 procent utgörs av företag med fler än tio medarbetare varav vissa är betydligt större organisationer som exempelvis Microsoft, KPMG, Electrolux och SEB.

Med 35 procent står it-bolag visserligen för den största andelen av de som nyttjar co-working i Norden och Baltikum men branschen är inte överlägset dominerande. På andra plats, med 25 procent, återfinns branscher som mode, mat, konst och välgörenhet. Det visar på den stora bredden bland de som använder co-working.

Könsfördelningen är jämn och åldersmässigt utgörs de som sitter på co-working platser i Norden och Baltikum av 32 procent under 30 år, 55 procent mellan 30 och 50 år samt 13 procent över 50 år.

Läs hela Newsec Property Outlook på newsec.se/npo

Om rapportenSedan 2001 utkommer Newsec Property Outlook två gånger per år. En översiktlig och kostnadsfri rapport som beskriver och prognostiserar fastighetsmarknaden i norra Europa, med fokus på Norden och Baltikum. Nationalekonomen Klas Eklund ger även sin bild av det makroekonomiska läget i Sverige och globalt. Rapporten har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Communication Manager