Pressrum

Newsec Property Outlook: stark utveckling för den nordiska detaljhandeln

Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

I den senaste utgåvan av Newsec Property Outlook tar Newsec temperaturen på handelsfastigheter och resultatet visar att den fysiska handeln i Norden på många sätt blomstrar och är starkare än i resten av Europa och världen.

Både sett till omsättning och antalet besökare har den fysiska handeln i många fall återhämtat sig efter pandemin och växer till och med jämfört med 2019. Newsec kan konstatera att en viktig framgångsfaktor för den nordiska detaljhandeln är att nästan alla köpcentrum innehåller inslag av matvaror och apotek, vilket skiljer sig från exempelvis Storbritannien och resten av Europa.

”Det är stor spridning inom handelssegmentet. Att lyckas med fysisk handel kräver kunskap, ett innovativt angreppssätt och en vilja att skapa värde genom aktiv förvaltning”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

De senaste åren har omsättningen på handelsfastigheter mattats av och segmentet har gått från att vara näst störst 2015 med en femtedel av transaktionsvolymen till att endast utgöra sju procent i kölvattnet efter pandemin.

”Den fysiska handeln har omgärdats av en viss osäkerhet från investerare kopplat till utmaningar givet den växande e-handeln och pandemin. Jämfört med de flesta andra fastighetssegment har direktavkastningen nu ökat och det leder till att handelsfastigheter erbjuder ett intressant investeringsalternativ”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Externhandelsområden och matvarubutiker är mest eftertraktat bland investerarna och utgör mer än hälften av alla fastighetsaffärer inom segmentet det senaste året och än så länge 2022. I rapporten identifierar Newsec betydande potential även bland köpcentrum och övriga kategorier inom handelssegmentet.

Läs hela Newsec Property Outlook på newsec.se/npo

Om rapporten
Sedan 2001 utkommer Newsec Property Outlook två gånger per år. En översiktlig och kostnadsfri rapport som beskriver och prognostiserar fastighetsmarknaden i norra Europa, med fokus på Norden och Baltikum. Nationalekonomen Klas Eklund ger även sin bild av det makroekonomiska läget i Sverige och globalt. Rapporten har kommit att bli ett handfast verktyg för investerare, fastighetsägare och lokalanvändare

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory
Max Barclay Head of Newsec Advisory