Pressrum

Newsec rådgivare vid försäljningen av fastigheter i Västerås och Karlstad

Fastigheten Krankroken 8, Västerås.

P.E. Invest AB och Xoel Släggan AB har genom helägda dotterbolag avyttrat två nyproducerade fastigheter om sammanlagt 8 380 kvadratmeter i Västerås och Karlstad. Newsec har varit säljarens rådgivare. Köpare är RetailFast Holding AB. Den totala köpeskillingen uppgick till 125 miljoner kronor.

”Vi är glada att återigen få förtroendet från P.E. Invest AB och Xoel Släggan AB att agera rådgivare i deras processer. Intresset har varit stort bland förvaltande bolag, vilket bekräftar marknadens stora intresse för nyproducerade förvaltningsfastigheter med starka hyresgäster på långa avtal”, säger Mattias Andersson, Head of Capital Markets Mid Cap, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Fastigheten Krankroken 8 i Västerås har en total uthyrningsbar area om 3 954 kvadratmeter. Den kommersiella fastigheten är nyproducerad och strategiskt belägen på Erikslund i Västerås i närheten av IKEA och Erikslund Shopping Center. Fastigheten har ett nytecknat tolvårigt hyresavtal med Jump Yard.

Fastigheten Bråtebäcken 1:4 i Karlstad har en total uthyrningsbar area om 4 426 kvadratmeter. Den nyproducerade kontors- och lagerfastigheten är strategiskt belägen intill E18 i industriområdet Bråtebäcken, Karlstad. Fastigheten är fullt uthyrd med nytecknade tioåriga hyresavtal med ett antal aktörer inom bland annat transport och industri.

”Vi har under de senaste åren jobbat med dessa fastigheter, hela vägen från råmark till färdigställda och fullt uthyrda hus, vilket är precis i linje med vår strategi. I samband med försäljningen kan vi nu lägga fullt fokus på vår projektportfölj där vi fokuserar på liknande fastighetsutvecklingsprojekt i jämförbara lägen”, säger Pierre Ekelund, ägare, P.E. Invest AB.

 

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory
Mattias Andersson Head of Capital Markets Mid Cap, Newsec Advisory in Sweden