Pressrum

Newsec säkerställer fastighetens digitala standard, licensierad inom globala certifieringssystemet WiredScore

Fastighetens förmåga att leverera solid uppkoppling har blivit en kritisk faktor för både produktivitet och hyresgästupplevelsen. Newsec är licenserade inom det globala certifieringssystemet WiredScore och kan nu som ett av de första professionella förvaltningsbolagen i Sverige erbjuda tjänsten.

Dagens hyresgäster spenderar över sjuttio procent av sin tid inomhus, där man i allt högre utsträckning använder mobilen eller datorn för digitala videomöten, som betalningsmetod eller arbeta mot olika digitala tjänster.

WiredScore är en global certifieringsstandard för uppkopplade fastigheter.Bland annat kommer Newsecs kunder kunna få hjälp med att bedöma och poängsätta fastighetens fiberanslutning, flexibilitet och kapacitet att hantera framtida teknologier och Wi-Fi-uppkopplingen på allmänna ytor. Även mobiltäckningen och hur fastighetsägaren säkerställer hyresgästernas tillgång till bredband bedöms och poängsätts.

I och med certifieringen får fastighetsägaren en status på sin digitala infrastruktur utifrån hyresgästens upplevelse och IT-säkerhet, vilket vi gemensamt med kunden kan använda för att aktivt arbeta med byggnadens digitala infrastruktur och smart teknik. Det kan öka användningen av fastigheten och attraktiviteten, samt minimera risker. Det ökar i sin tur på sikt fastighetsvärdet, säger Sara Wennmark Head of Technical Service & Management Newsec.

Newsec har två medarbetare som är certifierade och går igenom de första fastigheterna i Sverige och Finland. Det görs på uppdrag av Newsecs partner DWS Real Estate GmbH.

WiredScore är ett globalt klassificeringssystemet för uppkopplade fastigheter som hjälper hyresvärdar att bedöma, förbättra, jämföra och marknadsföra sina byggnader. WiredScore används för att utvärdera och certifiera uppkopplade fastigheter och smart teknik i hem och kontorsfastigheter.

< Tillbaka

Kontakt

Elin Edelström Communication Manager, Newsec Property Asset Management in Sweden
Eric Johansson Head of Newsec Property Asset Management in Sweden