Pressrum

Newsec stärker sitt tekniska erbjudande med nytt affärsområde Technical Services and Management

Newsec Property Asset Management har under året som gått framgångsrikt växt med sammanslagningen av verksamheten för teknisk service och drift samt förvärv av ingenjörsbyrån RIBA. En del av den accelererade tillväxtresan innebär det nya affärsområdet Technical Services and Management, med bred teknisk kompetens och fokus på hållbarhet och digitalisering, som kommer att ledas av Sara Wennmark. Sara kommer senast som Regionchef på Lassila och Tikanoja där hon bland annat ansvarat för energifrågor.

Technical Services and Management har de senaste åren varit ett växande segment i Newsecs tjänsteutbud. Det nya affärsområdet möjliggör ytterligare expansion av Newsecs tekniska erbjudande, affärsområdet har med tidigare förvärv stärkt kundbasen och erbjudandet särskilt inom energi- och miljö.

”I och med vår nya strategi för att bygga ett starkare helhetserbjudande med större nordiskt fokus har vi ökat vår kapacitet och breddat våra tekniska tjänster. Tillsammans med Sara kommer vi att kunna erbjuda framtidens fastighetsförvaltning till våra kunder, präglat av en hög grad av teknik- och hållbarhetsfokus”. Eric Johansson, Managing Director Newsec PAM Sverige.

Newsec Property Asset Management är idag näst störst i Europa, mätt i kvadratmeter under förvaltning, och bygger en gemensam nordisk struktur med fokus på innovation. Tillväxtresan inom den svenska förvaltningen har accelererat de senaste åren. Fokus framåt kommer fortsatt att ligga på att öka innovationstakten och på nordisk nivå etablera ett fullt integrerat erbjudande över kompetens- och landsgränser.

”Tillsammans med mina nya kollegor ser jag fram emot att få använda min kompetens inom teknik, energi och miljö och skapa ytterligare värde för våra kunder. När vi samlas inom ett kraftfullt affärsområde så stärker vi våra och kundernas möjligheter till att bygga långsiktigt hållbar förvaltning”. Sara Wennmark, Head of Technical Services and Management, Newsec PAM Sverige.

Sara Wennmark är del av den svenska ledningsgruppen och rapporterar till Eric Johansson.

< Tillbaka

Kontakt

Elin Edelström Communication Manager, Newsec Property Asset Management in Sweden
Eric Johansson Managing Director, Newsec Property Asset Management in Sweden