Pressrum

Newsec stödjer smart stadsutveckling tillsammans med KTH och MIT

Genom att utforska nya dimensioner av framtidens stad, till exempel energieffektivitet, social integration och multimodal rörlighet, syftar projektet till att utveckla stadsmiljön. Newsec ser det som centralt att bidra till utvecklingen av de städer där man verkar i eftersom en attraktiv stad ger konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

“Regioner med tillväxt är ett av de främsta kriterierna bland fastighetsinvesterare. Nordens bas av stabila arbetsmarknader, stark privat konsumtion och ledande globala företag gör den till en mycket attraktiv region. Utveckling och implementering av teknik för smarta städer kommer att spela en viktig roll för att fortsätta bygga denna bas. Som exempel kommer byggnader med smart teknik över tid att generera prispremier, eftersom lägre driftskostnader och bättre värdebevarande gör dem mer attraktiva”, säger Max Barclay, Head of Newsec Advisory.

Newsec har en oöverträffad position i norra Europa med cirka 7 300 fastigheter och 28 miljoner kvadratmeter under förvaltning samt värderar fastigheter till ett underliggande värde av 1 650 miljarder kronor. Tack vare stora volymer, lokal närvaro samt bredd och djup inom olika verksamheter har Newsec unik kunskap om fastighetsmarknaden i regionen. Digitalisering och nya smarta lösningar utmanar traditionella sätt att arbeta i alla branscher och fastighetsbranschen är inget undantag. För att dra nytta av utvecklingen vill Newsec bättre förstå de konsekvenser digitaliseringen innebär för kommersiella fastigheter, exempelvis space-as-a-service, smarta byggnader och big data.

“Rapporter från FN visar att 70 procent av den globala befolkningen kommer att bo i städer år 2050. För att vara konkurrenskraftiga måste städer som Stockholm skapa rätt miljö som både får företag att investera, och invånare att njuta av livskvaliteten. För att uppnå detta måste städer bli smartare genom att utveckla lösningar som utnyttjar IoT, AI och big data. Denna satsning ligger i linje med vår ambition att utveckla de städer där vi arbetar och driva digitaliseringen av fastighetsbranschen”, säger Björn Lindeborg, Head of Newsec Property Asset Management.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Communication Manager