Pressrum

Newsec tar över Kungsledens ekonomiska förvaltning

Under våren kunde Newsec rapportera att man tagit över hela Hemfosas hantering av löpande redovisning och rapportering, hyresadministration, leverantörsreskontra och löneadministration. Nu följer alltså Kungsleden samma exempel och tecknar ett avtal med Newsec som omfattar ekonomisk förvaltning för 176 bolag och 243 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 2,3 miljoner kvm.

”Vi har satsat på att bygga landets bästa kompetens inom ekonomisk förvaltning och börjar nu se bevis på att det mottas väl av marknaden. På vårt kontor i Göteborg sitter idag omkring 130 heltidsanställda och arbetar med de här frågorna. Vi märker att alltfler fastighetsägare ser fördelarna med att outsourca sin ekonomiska förvaltning till företag som har möjlighet att investera mer i ny teknik och arbetsgrupper med rätt kompetens”, säger Mattias Johansson, chef Newsecs svenska förvaltningsverksamhet.

Börsnoterade Kungsleden har en långsiktig investeringshorisont för sina fastigheter och strävar efter en positiv samhällspåverkan, ett synsätt som präglar även de samarbeten man väljer att ingå.

”Vi är nu i mål med omvandligen och Kungsledens fastighetsbestånd är koncentrerat till våra fyra prioriterade tillväxtmarknader: Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås. Som en del i det arbetet har vi också gjort en genomsyn av våra interna ekonomiprocesser för att säkerställa att dessa bedrivs med hög kvalitet och effektivitet. Detta har resulterat i att vi har valt att lägga ut den ekonomiska förvaltningen på Newsec, som vi ser som en långsiktig partner”, säger Anders Kvist, vice VD och CFO, Kungsleden.

Samarbetet mellan Kungsleden och Newsec startar den 1 januari 2018 och kommer att omfatta en organisation om ca 15 medarbetare med placering i Göteborg. Kundansvarig ekonomichef är Anna Willson.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Communication Manager