Pressrum

Newsec växlar upp inom värdering & strategisk analys

Alexandra Lövgren & Adam Tyrcha

Med 220 medarbetare över hela Norden och Baltikum besitter Newsecs rådgivningsverksamhet en unik kunskap om fastighetsmarknaden i norra Europa. Nu utökar Newsec avdelningen för värdering & strategisk analys i Sverige och vässar rådgivningserbjudandet ytterligare.

"Vi har idag ett stort team med erfarna och kompetenta personer som arbetar med rådgivning inom Newsec. Genom vår närvaro i hela Norden och Baltikum har vi tillgång till en enorm mängd data som möjliggör vassa och träffsäkra analyser", säger Ulrika Lindmark, Head of Valuation & Strategic Analysis, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Alexandra Lövgren har utsetts till ansvarig för strategisk analys inom Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

"Vi hjälper såväl fastighetsbolag som kommuner och investerare med att ta fram allt från framtidsstrategier samt beslutsunderlag åt styrelser och ledningsgrupper till lokalförsörjningsplaner, avyttringsstrategier och marknadsanalyser. Nu satsar vi för att vässa Newsecs starka erbjudande inom strategisk analys ytterligare", säger Alexandra Lövgren, Head of Strategic Analysis, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.

Adam Tyrcha som doktorerar vid universitetet i Cambridge efterträder Alexandra som ansvarig för researcharbetet. Adam kommer att ha ett nordiskt perspektiv och arbeta med Newsecs produkter som sträcker sig över landsgränserna, exempelvis rapporten Newsec Property Outlook som utkommer två gånger per år.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory