Pressrum

Platsens betydelse ökar efter pandemin

Det diskuteras flitigt hur pandemin accelererat olika trender runt om i världen och branschen. Ett år likt inget annat har gått och vi har lärt oss allt om att hålla avstånd, handhygien och distansarbete. Vi vet också att fastigheter och fysiska platser mer än någonsin är relevanta, oavsett om det är kontorens framtida betydelse eller våra handelsplatser.

Newsec Property Asset Management är näst störst i Europa på förvaltning och ser tydliga trender inom retailsegmentet. Under året som gått har handeln påverkats av de nya restriktioner som inneburit ökat avstånd mellan besökare, rekommendation om munskydd och begränsat antal besökare. Det har paradoxalt nog ökat platsens betydelse. Besökarnas konsumtionsmönster och beteende har tillfälligt påverkats under pandemin. Önskan att ses kommer dock inte att minska när vaccinet har nått hela Europa och Newsec ser i kunddialogen ett tydligt behov och önskemål om att fortsätta utveckla det stora beståndet som bolaget förvaltar inom retailsegmentet.

Pandemin har möjliggjort för oss att ställa om och tänka nytt. Det har varit en tuff tid för handeln och många besökare har valt att lösa sina ärenden digitalt i högre utsträckning än tidigare. Vi ser trots det en accelererande trend som pekar på att vi ska fortsätta utveckla våra handelsplatser genom att kombinera mat, shopping, service och nöje i allt högre grad. Besökarna kommer att återvända och då vill de umgås, redan före det här speciella året nyttjade besökarna våra handelsplatser alltmer som en social yta. Pandemin kommer ha ökat det behovet. Eric Johansson, Managing Director, Newsec Property Asset Management, Sverige.

Newsec Property Asset Management har totalt 7,5 miljoner kvadratmeter under förvaltning inom retailsegmentet, fördelat på nästan 100 shoppingcentrum och handelsfastigheter. Varav den största andelen är i Sverige samt Danmark och Finland.

I dialogen med Newsecs kunder märks tydligt önskemål om att fortsätta satsa på och utveckla dessa platser, nya betalningslösningar efterfrågas av besökarna och till exempel större möjligheter att handla med hjälp av sin mobiltelefon.

Förutom att besöka handelsplatser och gallerior för att handla kläder såg vi redan före pandemin att allt fler besökare vill ha tillgång till ett större utbud av tjänster. Förutom att förnya garderoben så vill man äta, passa på att träna och gå till frisören. Helt enkelt att göra allt det som ryms inom ramen för vardagsärenden, rekreation och välbefinnande. Det utökade helhetsutbudet som möjliggör fler ärenden åt gången för besökarna på en och samma plats är en tydlig trend inom handeln. Anneli Johansson, Key Account Manager Newsec Property Asset Management, Sverige.

< Tillbaka

Kontakt

Elin Edelström Communication Manager, Newsec Property Asset Management in Sweden
Eric Johansson Managing Director, Newsec Property Asset Management in Sweden