Pressrum

Rekordstarkt avslut på första halvåret för fastighetsmarknaden

Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Newsec summerar aktiviteten på den svenska kommersiella fastighetsmarknaden under första halvåret 2020 och kan konstatera att transaktionsmarknaden är i princip opåverkad. Marknaden har förändrats men den totala transaktionsvolymen är kvar på historiskt höga nivåer.

Året inleddes starkt med den högsta uppmätta transaktionsvolymen för ett förstakvartal, drygt 43 miljarder kronor. Newsec bedömer att det andra kvartalet landar omkring 40 miljarder kronor, vilket är i linje med det historiska snittet. Det svagaste andrakvartalet sedan finanskrisen är 2012 med en transaktionsvolym som uppgick till 25 miljarder kronor.

”Att det skulle råda stiltje på den svenska fastighetsmarknaden stämmer inte, vi ser en urstark avslutning på det första halvåret 2020. Newsecs prognos är dessutom att helåret kommer att gå till historien som ett av de tre starkaste genom tiderna, med en totalvolym omkring 170 miljarder kronor", säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Det har skett färre miljardaffärer och fler transaktioner på nivåer under 500 miljoner kronor. Även om snittstorleken på transaktionerna har blivit mindre under det första halvåret har det genomförts 17 miljardaffärer. Två exempel på stora transaktioner som utmärker sig är DWS:s förvärv av kontorsfastigheten Solna United från Skanska för 3,3 miljarder kronor och Nyfosa som har avtalat om att förvärva en portfölj med 44 fastigheter för 4,9 miljarder kronor från SBB.

”De underliggande drivkrafterna kvarstår. Vi har en fortsatt lågräntemiljö där fastigheter är ett attraktivt investeringsalternativ jämfört med börsen och andra placeringar. Allokeringen till fastigheter som investeringsslag ökar och just nu ser vi ännu mer kapital i systemet som söker avkastning”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

Bostäder, samhällsfastigheter och logistik utgör tillsammans hälften av den totala transaktionsvolymen för det första halvåret 2020.

”Vissa segment är relativt mer attraktiva på marknaden just nu av olika anledningar men det innebär inte att alla investerare är intresserade av just dessa utan det finns olika strategier och angreppsätt bland de olika fastighetsägarna”, säger Max Barclay, Nordenchef för Newsecs rådgivningsverksamhet.

< Tillbaka

Kontakt

Annika Wahlund Head of Press, Newsec Advisory
Max Barclay Head of Newsec Advisory