Magnolia Bostad

Investeringsanalys


Uppdragsbeskrivning

Magnolia Bostad utvecklar nya bostäder, såväl hyresrätter som bostadsrätter, i svenska tillväxtstäder och är inne i en kraftigt expansiv fas.Syftet med uppdraget var att stödja Magnolia Bostad i dess utveckling genom att tillhandahålla fastighetsekonomiska analyser.

Analyser och leveranser omfattade följande:

Ortsanlays
- Analys av marknaden för nyproducerade bostadsrätter och hyresrätter i området
- Undersökning av efterfrågan på bostäder samt bostadstyp på marknaden i området
- Jämförelse av yielder och vakanser på områdets olika lägen
- Sammanställning och analys av relevant statistik, exempelvis befolknings- och arbetskraftsstatistik

Värderingar
- Förhandsvärderingar
- Projektvärderingar

SNABB FAKTA

Kund: Magnolia Bostad AB
År: Löpande under 2015 - 2016 
Fokus för uppdraget: Analys av bostadsmarknaden i intressanta tillväxtstäder

Liknande Referenscase