Niam

Referenskund


Sammanfattning

Newsec förvaltar delar av Niam-fondernas svenska fastighetsinnehav. Det förvaltade fastighetsbeståndet innefattar kontorsfastigheter belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö, samt handelsfastigheter i regionstäder i södra Sverige. Newsecs uppdrag omfattar såväl kommersiell förvaltning och teknisk förvaltning som ekonomisk förvaltning.

Newsec arbetar aktivt med uthyrning, utveckling och värdeskapande åtgärder i de förvaltade fastigheterna. Arbetet sker i nära samarbete med Niam och innefattar även operativt försäljningsarbete.

Sedan 2007 förvaltar Newsec även delar av Niam-fondernas fastighetsinnehav i Finland, där uppdraget omfattar bland annat ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning samt uthyrning.

Snabba fakta

Kund: Niam
Förvaltningsuppdrag sedan: 1998
Typ av fastigheter: Kontor och Handel
Area: cirka 562 000 kvadratmeter (i Sverige och Finland)
Uppdraget omfattar: Sverige och Finland

Liknande Referenscase