Humlegården 50

Stockholm


Sammanfattning

Newsec Capital Markets genomförde åt Samfundet St:Elisabets Systrar transaktionen av fastigheten Humlegården 50 på Brahegatan, Stockholm. Fastigheten har tidigare inhyst klosterverksamhet blandat med ordinarie bostadslägenheter. Efter en kraftfull marknadsföring såldes fastigheten till en ny ägare som utvecklat fastigheten till bostadsrättsförening.

Fastigheten är belägen i bästa bostadsläge på Brahegatan, Östermalm. Fastigheten är mycket välbevarad och härstammar från 1880. Efter en intensiv marknadsföring blev slutresultatet vida överstigande initiala förväntningar.

Snabba fakta

Kund: Samfundet St:Elisabets Systrar
Geografi: Stockholm
År: 2011
Köpeskilling: Ej officiellt

Liknande Referenscase