Gurkan 1

Stockholm


Sammanfattning

Newsec genomförde transaktionen av fastigheten Gurkan 1 på Södermalm i Stockholm. Fastigheten användes vid försäljningstidpunkten som kontors- och skoländamål och ligger i ett attraktivt bostadsområde på Södermalm. Newsec anpassade och riktade marknadsföringen mot både förvaltande fastighetsbolag och bostadsutvecklare. Inför processen kartlades detaljplanefrågor och möjligheten för bostadsutveckling noggrant.      

Snabba fakta

Kund: AMF Pension
Geografi: Stockholm
År: 2013
Köpeskilling: Ej officiell

Liknande Referenscase