Energi och hållbarhet

Energy and Sustainability

För hållbara fastigheter

Vi på Newsec strävar mot en hållbarare fastighetssektor. Våra energi- och hållbarhetstjänster sänker ert driftnetto och ger er ett jämnare och behagligare inomhusklimat samtidigt som de minskar klimatpåverkan.

Vår metod utgår ifrån kvalitets- och miljöcertifierade processer, och vi arbetar med flera olika hållbarhetscertifikat, såsom Miljöbyggnad Idrift, Green Buildning och Breeam-InUse.

Oavsett om det gäller energideklarationer, miljöcertifieringar eller driftoptimering, så kan vi hjälpa dig.

  • Minskad klimatpåverkan Newsec vill bidra till en hållbar fastighetssektor. Vi hjälper er att se över ert fastighetsbestånd i alla led.
  • Rätt kompetens Ta hjälp av våra certifierade resurser inom bland annat energikartläggning och energiledning.

Vi hjälper er med

Energiledning Effektivisera er energianvändning genom att implementera och certifiera energiledningssystem enligt ISO 50001. Vi hjälper er att minska miljöpåverkan samt öka lönsamheten, förbättra arbetsmiljön och stärka ert varumärke.
Energisamordning Vi samordnar alla energifrågor under ny- och ombyggnationen och arbetar tätt med fastighetsägare och byggherrar för att fastigheten ska uppnå energimålen
Miljöcertifieringar En miljöcertifiering är en kvalitetsstämpel för fastigheten. Vi miljöcertifierar alla typer av byggnader utifrån flertalet certifieringssystem, bland annat BREEAM In-USE.
Energideklarationer Ta fram en energideklaration med hjälp av våra certifierade energiexperter. Vi dokumenterar fastighetens energianvändning enligt lagen om energideklaration för byggnader.
Energikartläggning Vi kartlägger energianvändningen i alla typer av fastigheter och identifierar hur ni kan sänka energianvändningen och minska miljöpåverkan. Vi följer alltid europastandard och erbjuder även personcertifierade energikartläggare.
Driftoptimering Hitta balansen mellan inneklimat och energianvändning med hjälp av våra specialister på driftoptimering. Vi ser till att fastighetens tekniska system är så energieffektiva som möjligt.
Energi- och lönsamhetskalkyler Vi jämför lönsamheten mellan olika energiprojekt med hjälp av LCC-kalkyler, så att ni har bästa möjliga underlag att fatta beslut. Ta hjälp av våra energiingenjörer för att nå era hållbarhetsmål.
Inneklimat Få ett inneklimat som är rätt för människorna, byggnaden och miljön. Vi tillgodoser era behov inom allt från energi- och dagsljussimulering till luftkvalitets- och radonmätning.

Har du frågor om våra energi- och hållbarhetstjänster?

Michael Lennse Business Area Manager, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 859 90 28 62
Tillgångsförvaltning Läs mer
Ekonomisk förvaltning Läs mer
Kommersiell förvaltning Läs mer
Teknisk förvaltning Läs mer
Teknisk fastighetsdrift Läs mer
Projekt och projektering Läs mer