Kommersiell förvaltning

Commercial Management

Allt från köpcentrum till bostäder

Med spetskompetens inom kommersiell förvaltning hjälper vi er att skapa lönsamhet i era fastigheter. Som strategisk partner fyller vi eventuella vakanser, hanterar omförhandlingar, identifierar eventuella utvecklingsmöjligheter samt säkerställer att ni har nöjda hyresgäster, alltid med era fastigheters värdeutveckling i fokus.

Newsec förvaltar idag cirka 6,9 miljoner kvm köpcentrum, handelsplatser och handelsfastigheter runt om i Sverige vilket ger oss såväl spetskompetens inom handel som goda relationer med marknadens aktörer. Det gör att vi står väl rustade för att hitta rätt hyresgäster och sänka vakanser. Inom ramen för vår totalförvaltning förser vi många gånger kunder med exempelvis centrumchefer, centrumledare och fastighetschefer. Därtill hjälper vi kunder att hitta rätt hyresgästmix och hyresnivå. Vi tror att bredden i vårt erbjudande gör oss till ett av marknadens allra bästa förvaltningsbolag för handelsplatser.

Newsec förvaltar även omkring 4 miljoner kvm bostäder och ansvarar då för effektiva uthyrningsprocesser samt planering och marknadsföring. 

  • Uthyrning Vi fyller vakanser, tar hand om omförhandlingar och identifierar möjliga utvecklingsmöjligheter med fastighetens värdeökning i fokus
  • Nöjda hyresgäster Våra dedikerade team jobbar alltid med en hög servicenivå för att skapa nöjda hyresgäster
  • Från köpcentrum till bostäder Vi tar hand om ca 6,9 miljoner kvm köpcentrum och 4 milj kvm bostäder

Låt oss projektleda och samordna er flytt

0
medarbetare
0 M KVM
tecknade avtal
0
länder

Har du frågor om kommersiell förvaltning?

Jimmy Dahlgren Head of Property Management Large Accounts, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 732 32 58 81
Ellen Reichard Head of Leasing, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 73 41 00 666
Tillgångsförvaltning Läs mer
Ekonomisk förvaltning Läs mer
Teknisk förvaltning Läs mer
Teknisk fastighetsdrift Läs mer
Energi och hållbarhet Läs mer
Projekt och projektering Läs mer