Projekt och projektering

Vår expertis i era projekt

Våra projektteam har lång och omfattande erfarenhet av olika bygg- och renoveringsprojekt inom samtliga fastighetssegment.

Vi hjälper er på ett smidigt och enkelt sätt i alla investerings- och underhållsprojekt. Vi har projektteam i flera städer och utför
projekt runtom i hela Sverige. Oavsett projektets storlek tar vi ansvar och leder och genomför hela projektet eller valda delar beroende på vad ni behöver hjälp med.

Med vår erfarenhet och expertkunskap, genom styrning och kostnadsmedvetenhet bidrar vi gärna till utvecklingen i era fastigheter.

  • Med framtiden i åtanke Professionell projektering underlättar för förvaltningen och vid framtida ombyggnationer. Vi hjälper er att nå både era kortsiktiga och långsiktiga mål.
  • Kommunikation och samverkan God kommunikation är en grundsten i Newsecs arbete. Vi strävar mot att ni ska känna er involverade genom hela processen.
  • Projekt med rätt kompetens Vi skräddarsyr team med rätt kompetens för era behov, oavsett om ni behöver bred branschkompetens eller specifik spetskompetens.

Vi hjälper er med

Projektledning Vi har gedigen erfarenhet av att leda projekt, både i fastigheter som vi förvaltar och i nya fastigheter. Vår kompetens ger er trygghet i projekten.
Projektstyrning och entreprenader Vi erbjuder projektstyrning och organiserar entreprenader i kontor, industrier, bostäder med mera – för ett smidigt genomförande och en lättskött förvaltning.
Projektering Vi utför projektering inom VVS, kylsystem samt styr och övervakning för bostäder, kontor, industrier och andra fastigheter. Vi hjälper er också att genomföra inneklimatutredningar.
Energiprojekt Inom energiprojekt arbetar vi för att få lägre driftskostnader, bättre komfort och mindre miljöpåverkan. Under en flerårsperiod säkrar vi en smart energianvändning och en genomtänkt förvaltningsstrategi.
OVK och KVK Säkerställ ett bra inomhusklimat genom att kontrollera ventilationen. Vi hjälper er med regelbunden OVK och utför KVK för att upptäcka eventuella allergener i tilluften.
Besiktningar Vi hjälper er med entreprenadbesiktning och tekniska och miljömässiga företagsbesiktningar. Vi erbjuder även kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen (PBL).
Flyttklart Funderar ni på att byta kontorsadress? Vi hjälper er med analys, förstudie, behovsinventering, upphandling, projekt och tidplan, projektledning och koordinering. Vi ger er en smidig upplevelse – från start till mål!

Har du frågor om våra projekt- och projekteringstjänster?

Michael Lennse Business Area Manager, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 859 90 28 62
Mikael Lockner Head of Project, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 739 44 42 08
Tillgångsförvaltning Läs mer
Ekonomisk förvaltning Läs mer
Kommersiell förvaltning Läs mer
Teknisk förvaltning Läs mer
Teknisk fastighetsdrift Läs mer
Energi och hållbarhet Läs mer