Teknisk fastighetsdrift

Kundnära team

Newsec erbjuder hållbar fastighetsdrift med hög kvalitetsnivå. Våra drifttekniker finns på plats i kontors- och bostadsfastigheter, köpcentrum såväl som på industrier, vårdfastigheter och utbildningsanläggningar.

Vi arbetar med öppenhet och transparens och vill att det ska vara enkelt att vända sig till oss. Vi tror att en nära dialog gör att vi kan fokusera på driftoptimering och att göra rätt saker till lägsta möjliga totalkostnad. Med skräddarsydda team och duktiga drifttekniker, teknisk expertis och bästa möjliga kompetens kan vi erbjuda såväl enstaka tjänster som fullskalig fastighetsdrift.

Våra drift- och fastighetstekniker säkerställer, genom att löpande arbeta med tillsyn, skötsel och förebyggande underhåll, att antalet fel i fastigheten minimeras över tid. Eventuella fel upptäcks snabbt och avhjälps innan de skapar missnöjda hyresgäster eller omfattande skador med stora kostnader som följd.

Moderna installationer möjliggör fastighetsautomation, energianalys, energioptimering och bra klimat med låg energianvändning. Våra kunniga drifttekniker bevakar och justerar era installationer för att optimera fastigheterna ur ett energi- och innomhusklimatperspektiv.

  • Transparens och dialog Vi tror att en nära dialog med våra kunder hjälper oss att fokusera på rätt saker och att hitta den mest effektiva lösningen
  • Köpcentrum, kontor och bostäder Våra tekniker arbetar I köpcentrum, kontor och bostäder över hela Norden och Baltikum
  • Expertis och service Vi arbetar med skräddarsydda team med hög teknisk kompetens och strävar efter att ge er bästa möjliga service
0
medarbetare
0
länder
0
PAM-tjänster

VVS-ingenjörer, energi- och hållbarhetskompetens, installationssamordnare & projektledare

Newsec har spetskompetens inom alla fastighetstekniska områden, såsom VVS-ingenjörer, energi- och hållbarhetskompetens, installationssamordnare och projektledare. Denna spetskompetens är en naturlig resurskomplettering till vår driftorganisation. 

Våra tjänster i förvaltningsentreprenader omfattar:

  • kundtjänst med felanmälan
  • beredskap och jourtjänst
  • säkerhet och passagehantering
  • uppföljning av energianvändning och övrig mediaförbrukning
  • tillsyn, skötsel, drift och underhåll
  • SBA (systematiskt brandskyddsarbete)

Energi och hållbarhet

Newsecs energi- och hållbarhetstjänster ger våra kunder ett förbättrat driftnetto, ett jämnare och behagligare inomhusklimat samt en minskad miljöpåverkan.

Energi- och hållbarhetsteamet erbjuder bland annat tjänster för energi- och miljöledning, miljöcertifieringar, energiuppföljning, utredningar och energiprojekt.

Vi arbetar med flera olika hållbarhetscertifikat såsom Miljöbyggnad Idrift, Green Buildning och Breeam-InUse.

Newsec har även resurser som är certifierade energikartläggare och får utföra energikartläggning för stora företag, EKL. Vi kan också hjälpa till att certifiera bolag enligt ISO 50001- Energiledningssystem.  

Har du frågor om teknisk fastighetsdrift?

Sara Wennmark Head of Technical Services & Management Newsec Property Asset Management in Sweden +46 70 484 72 63
Daniel Eriksson Affärsområdeschef, Newsec Technical Services in Sweden +46 704 40 09 06
Tillgångsförvaltning Läs mer
Ekonomisk förvaltning Läs mer
Kommersiell förvaltning Läs mer
Teknisk förvaltning Läs mer