Teknisk förvaltning

Technical Management

Rätt nivå och standard

Vi uppnår och upprätthåller rätt teknisk standard för er fastighet och säkerställer att lagar och förordningar efterföljs. Genom strukturerade underhållsplaner säkerställer vi att fastigheten är i gott skick till en förutsägbar kostnad.

Drifttjänster upphandlas genom kostnadseffektiva serviceavtal. Vi analyserar även fastighetens energiförbrukning samt identifierar och genomför energioptimerande åtgärder. Vi bevakar lagar och regler som påverkar fastighetsägarens ansvar, säkerställer attmyndighetskontroller planeras och genomförs samt avvikelser åtgärdas.

  • Hållbarhet och energioptimering Vi säkerställer att era byggnader är uppdaterade enligt rätt teknisk standard för en långsiktigt hållbar drift och kostnadseffektiv användning
  • Regelefterlevnad Med Newsec som partner kan ni vara säkra på att era byggnader efterlever alla lagar och regleringar
  • Inköp och koordinering Vi kan hjälpa er att kontraktera och koordinera högkvalificerade specialister för er byggnad
0
medarbetare
0
länder
0
PAM-tjänster

Har du frågor om teknisk förvaltning?

Stefan Mossvall Head of Technical Management, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 705 73 43 66
Tillgångsförvaltning Läs mer
Ekonomisk förvaltning Läs mer
Kommersiell förvaltning Läs mer
Teknisk service och drift Läs mer