När du vill utveckla din fastighet är vi redo att utföra det

Våra projektteam har lång och omfattande erfarenhet av olika bygg- och renoveringsprojekt inom samtliga fastighetssegment.

Vi hjälper dig på ett smidigt och enkelt sätt i alla investerings- och underhållsprojekt. Vi har projektteam i flera städer och utför
projekt runtom i hela Sverige. Oavsett projektets storlek tar vi ansvar och leder och genomför hela projektet eller valda delar beroende på vad ni behöver hjälp med.

Med vår erfarenhet och expertkunskap, genom styrning och kostnadsmedvetenhet bidrar vi gärna till utvecklingen i era fastigheter.

Vi hjälper dig med

Projekt Vi rådger i all form av projektutveckling, gör lokalanpassningar och leder fastighetsutvecklingsprojekt. Vi projektleder, är byggherreombud, gör ROT-projekt för bostäder, statusbesiktingar & Tekniska DD. Behövs ekonomistyrning eller projektadministration av projekt - kan vi det!
Arkitektur Optimera din yta med hjälp av våra arkitekter. Vi hjälper er med ritningshantering, hyresgästskiss, inplaceringsritningar, utredningar, bygglov, skyltlov, tillgänglighetsfrågor och projektering.
VVS & Energi Se över ditt CO2 avtryck – vi hjälper dig att energioptimera. Vi erbjuder tjänster som, projektledning installationsuppdrag, energiutredningar, granskning av handlingar, ritningshantering, tekniskt stöd, kostnadsuppskattningar och statusbesiktningar.
Flyttklart Funderar ni på att byta kontorsadress? Vi hjälper er med analys, förstudie, behovsinventering, upphandling, projekt & tidplan, projektledning och koordinering. Vi ger er en smidig upplevelse – från start till mål!

Har du frågor?

Acceptera Newsecs integritetspolicy

Läs Newsecs integritetspolicy

Mikael Lockner Head of Project, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 739 44 42 08