Teknisk service och drift

Kundnära team

Newsec erbjuder hållbar fastighetsservice med hög kvalitetsnivå. Våra drifttekniker finns på plats i köpcentrum, kontors- och bostadsfastigheter och strävar efter att skapa välfungerande platser där människor trivs.

Vi arbetar med öppenhet och transparens och vill att det ska vara enkelt att vända sig till oss. Vi tror att en nära dialog gör att vi kan fokusera på driftoptimering och att göra rätt saker till lägsta möjliga totalkostnad. Med skräddarsydda team och duktiga drifttekniker, teknisk expertis och bästa möjliga fastighetsservice kan vi erbjuda såväl enstaka tjänster som fullskalig fastighetsdrift.

Tillsyn och skötsel

Kontinuerlig tillsyn och skötsel är centralt för att hålla en fastighet i rätt skick och med nöjda hyresgäster.

Våra drifttekniker och fastighetsskötare säkerställer att eventuella fel snabbt upptäcks och avhjälps innan de skapar missnöjda hyresgäster eller omfattande skador med stora kostnader som följd. Vid behov av större insatser eller specialistkompetens upphandlas dessa i samråd med förvaltningen utan påslag eller dolda kostnader.

Moderna installationer möjliggör fastighetsautomation, energianalys, energioptimering och bra klimat till låg energiförbrukning. Det kräver dock tillsyn och optimering för att fungera väl under fastighetens livscykel. Våra kunniga drifttekniker bevakar och justerar era installationer för att uppnå driftoptimering och nöjdare hyresgäster.

  • Transparens och dialog Vi tror att en nära dialog med våra kunder hjälper oss att fokusera på rätt saker och att hitta den mest effektiva lösningen
  • Köpcentrum, kontor och bostäder Våra tekniker arbetar I köpcentrum, kontor och bostäder över hela Norden och Baltikum
  • Expertis och service Vi arbetar med skräddarsydda team med hög teknisk kompetens och strävar efter att ge er bästa möjliga service

Referenscase

0
medarbetare
0
länder
0
PAM-tjänster

Har du frågor om teknisk service och drift?

Sara Wennmark Head of Technical Services & Management Newsec Property Asset Management in Sweden +46 70 484 72 63
Daniel Eriksson Affärsområdeschef, Newsec Technical Services in Sweden +46 704 40 09 06
Tillgångsförvaltning Läs mer
Ekonomisk förvaltning Läs mer
Kommersiell förvaltning Läs mer
Teknisk förvaltning Läs mer