Tillgångsförvaltning

Asset Management

Vi tar hand om din portfölj

Newsecs gedigna branscherfarenhet gör att vi kan se fastighetsutveckling ur ett bredare perspektiv, oavsett om det handlar om att ta fram detaljplaner, översiktsplaner, att köpa eller sälja fastigheter eller att upphandla en ny portföljförvaltare.

Oavsett projektets storlek tar vi ett helhetsansvar från koncept till genomförande. Vi bygger ett team som utifrån behov jobbar med fastighetsutveckling, fastighetsinvesteringar och avyttringar. Genom styrning, kontroll och kostnadsmedvetenhet i projekten bidrar vi till värdeutveckling i era fastigheter. 

  • Vi tar hand om din portfölj Vi ser tillgångsförvaltning i ett bredare perspektiv oavsett om det handlar om kontor, handelsplatser, industrilokaler eller bostäder
  • Långsiktigt värdeskapande Vi förstår behovet av att ha ett långsiktigt synsätt på portföljförvaltning och hjälper er att identifiera era specifika utmaningar och behov
  • Strategisk fastighetsutveckling Vi bygger team med kompetens inom fastighetsutveckling, strategisk retail-rådgivning och uthyrning och vid behov tar vi in extern expertis
0
medarbetare
0
länder
0 mdkr
under förvaltning

Har du frågor om tillgångsförvaltning?

Jimmy Dahlgren Head of Property Management Large Accounts, Newsec Property Asset Management in Sweden +46 732 32 58 81
Ekonomisk förvaltning Läs mer
Kommersiell förvaltning Läs mer
Teknisk förvaltning Läs mer
Teknisk fastighetsdrift Läs mer
Energi och hållbarhet Läs mer
Projekt och projektering Läs mer